Dog´s for sale
Här hittar du - Here you find 

Valpar - Puppies

Hundar till Salu - Dog´s For Sale


Valpar - Puppies

 

 

Tikar som vi planerar para - Females will be mated

 

Är du redan nu intresserad av en valp i kommande kombinationer är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

 

If you are already interested in a puppy in future combinations, you are very welcome to contact us.Vi har förnärvarande inga hundar till salu. - We currently don't have any dogs for sale.

____________________________

Vi kommer inom kort para  - We will shortly mate 


Till  hösten 2023 - In fall 2023____________________________

 BH/VT IGP I IGP II


BSL I BSL 2 BSL 3 KORAD BH/VT UHP

Regga Majoruv Haj

 XXXXXXX

KORAD BSL I BSL 2 BSL 3 BH/VT UHP

Thunder Dust´s Belle

 

I dessa kombinationer förväntar vi oss stabila, sunda valpar med mycket temprament och kamplust, stor arbetkapacitet och

livlighet med en exteriör av absoluta toppklass!


Detta är valpar för dig som har klara mål med ditt hundägande och skiktet inställt inom tjänst, 

träning/tävling i någon av SBK´s bruksgrenar.


Vi säljer inte någon hund enbart som familjehund!


Vi prioriterar valpköpare med tävlingsambisioner.


______________//_____________


In these combinations, we expect stable, healthy puppies with a lot of temprament and fighting spirit, great work capacity and

Liveliness with an exterior of absolute top class!


These are puppies for you who have clear goals with your dog ownership and the layer set within work,

training/competition in one of SBK's disciplines.


We do not sell any dog just as a family dog!


We prioritize puppy buyers with competition ambisions.


Hundar till salu - Dog´s for sale

 

I bland kan det hända vi har unghundar/vuxna hundar till salu.

 

Välkommen med din förfrågan!

___________________________________________________________________________________________________________

 * Vi har en tik som söker halvfodervärd *


* Ember *


Vi söker halvfodervärd


Du är bruks/tävlingsintresserad samt att du kan tänka dig att ställa ut någon/några gånger.


Skicka oss ett mail vid intresse

___________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                

                    thunderdustskennelfci@hotmail.com


     


                                                                                 

                                                                                    © All Rights Reserved to Thunder Dust´s Kennel